Kvannestølen hyttegrend i Tøddøldalen

Langt oppe i Numedalen ligger det en hyttegrend som er en liten fjellverden for seg selv. De som har hytte her trives veldig godt, og det er faktisk ledige hyttetomter. Se ledige tomter under, og det kommer ytterligere 10 tomter innover i fjellet fra tomt 13.

For ytterligere informasjon om tomter, bygging osv. kan du ringe Lars Vidar på mobil: 48004802. 

Send gjerne mail til: lv@fjelltomter.no

Se også www.fjelltomter.no

En hyttetomt på Kvannestølen er en meget god investering i din egen fritid og hyttefeltet ligger i skråningen opp fra Tøddøldalen på ca. 1000 moh. Ett og annet bartre er å se, ellers er det bjørkeskog som omgir feltet. Store deler av Hardangervidda Nasjonalpark ligger innenfor kommunegrensene og kommunen har dermed gode muligheter til friluftsliv, jakt og fiske. De nye hyttetomtene er basert på selveiertomter på omtrent 1 mål, og tomtene har slik plassering at det ikke er noe stort poeng å ha størst tomt. I motsetning til de aller fleste andre hyttefelt på fjellet, har man her på Kvannestølen meget god plass og fin avstand mellom hyttene.
Bare få minutter med bil fra hyttefeltet ligger Uvdal Skisenter med sine 3 heiser, 10 nedfarter og en høydeforskjell på mer enn 600 meter, høyeste pkt. 1209 moh. Skisenteret har fått snøkanon så nå er sesongen utvidet i forhold til før, og det er stabile åpningstider og forhold.

Det er store muligheter for gode langrennsløper I dette området, det er flere oppkjørte løyper i skogen mellom Tøddøl, Dagalifjellet og Uvdal Skisenter. Det er også gode muligheter for rundturer i et familievennlig terreng. Området er et godt utgangspunkt for turer innover på Hardangervidda i Turistforeningens løypenett. Enklest vil det da være å starte turen fra Solheimstulen. Avstanden fra Solheimstulen til Mårbu turisthytte er 18 km og til Rauhelleren turisthytte 32 km.

I sommerhalvåret er det uante muligheter til å gå turer i fjellet. Her er det opplevelser for den erfarne fjellvandrer, men også for den som bare vil rusle langs skogsveien. Utsikten er fantastisk og alle hyttene og de ubebygde tomtene ligger på solsiden. Følg FV 40 opp Numedal fra Kongsberg, følg denne til stigningen opp til Dagaliplatået hvor det er avkjøring ved Hagenkrysset (til venstre) på veien inn mot Jønndalen. På denne veien kjører man ca. 6 km og ser en avkjøring til høyre ved renovasjonsbu ”Jønndalen I”.Man kommer da inn på en privat vei som fører opp til hyttefeltet Gvonnestølen. Veien har relativt stor stigning og etter ca. 2 km kommer man til feltets første hytte på venstre hånd. Veien går videre ca. en drøy km gjennom hyttefeltet med en snuplass på enden. Hytteveien vedlikeholdes sommerstid, og hytteeierne deltar i kostnaden for vinterbrøyting. Veien er dermed som hovedregel helårsåpen for ferdsel til hyttene.

Alle hyttetomtene er ferdig regulert for bygging og stukket ut i terrenget. Grunnarbeider og oppføring av hyttene vil skje i samarbeid med grunneier og hyttene er basert på lokalt bygget stavlaft, lafta hytter og reisverkhytter. Kvannestølen hyttegrend skal bebygges med kvalitetshytter, med utgangspunkt i de store variasjonsmulighetene i forhold som størrelse og innredningsmessig standard er det ikke laget spesielle prospekt. Hyttefeltet har forøvrig helårsvei og den enkelte hytteeier betaler en årlig avgift for brøyting og vedlikehold av vei. Alle de nye tomtene får helårsvei, strøm, vann og avløp.

Kvannestølen

Det er store muligheter for gode langrennsløper I dette området, det er flere oppkjørte løyper i skogen mellom Tøddøl, Dagalifjellet og Uvdal Skisenter. Det er også Gode muligheter for rundturer i et familievennlig terreng.

http://skisporet.no/buskerud 

Kvannestølen

Ikke tilgjengelig enda / solgt
Til salgs
4
X
Kontakt oss for mer infomasjon
1000 m ²
1.050 000,-
12
X
Kontakt oss for mer informasjon
1000 m²
1.100 000
15
X
Kontakt oss for mer informasjon
1000 m²
1.100 000,-
18
X
Kontakt oss for mer informasjon
1000 m²
1.200 000,-
19
X
Kontakt oss for mer informasjon
1000 m²
1.200 000,-
20
X
Kontakt oss for mer informasjon
1000 m²
1.300 000,-
22
X
Kontakt oss for mer informasjon
1000 m²
1.400 000,-