Kultur og historie

I Uvdal og Numedal kan historien tas, luktes og smakes på. I tillegg til flere bevarte middalderbygninger enn noe annet dalføre i Norge, var området i mange hundre år et av de viktigste knutepunktene mellom øst og vest.